DK Huse
GFC Partner

Solar

Som fast el-installatør for Kalmar-huse igennem 30 år, er vi vandt til at levere kvalitetsarbejde til fornuftige priser. I forbindelse med salg af sommerhuse sælges der i dag i 75% af tilfældene en Panasonic Superior varmepumpe som tillægsydelse, og selvfølgelig leveres der også kvalitets solcelleanlæg. Tryk på logoet og læs mere..

Kalmar Huse

Luftcirkulation

Luft til Luft Klimaanlæg og Varmepumper

En varmepumpe en vor tids mest besparende energikilde i forhold til traditionelle opvarmningsmetoder. Luftcirkulationen i forbindelse med brug af varmepumpen giver samtidig en hurtigere varmeoplevelse.
Fordele ved brug af varmepumper:

  • Stor strømbesparelse.
  • Meget hurtigere opvarmning, idet luften cirkuleres.
  • Mulighed for nedkøling i huset/rummet Luft cirkulation generelt – luften i huset/rummet opleves mere frisk, idet den ikke er stillestående.
  • Opsamling af urenheder i filteret.
  • Affugtning af luften – stor fordel for velvære indendørs.
  • Miljøvenlig, grundet strømbesparelsen mindre CO2 udledning.
  • Varmepumpen tjener sig hurtigt ind, p.g.a. strømbesparelsen.

Varmepumper og Aircondition - sådan fungerer det

I det efterfølgende vil produktet blive omtalt som en varmepumpe, da denne funktion er den mest relevante for det nordiske klima. En varmepumpe skal opfattes som et køleskab, hvor kompressordelen er placeret uden på huset, og selve ”skabet” (varme/køle-delen) er placeret på væggen inde i huset. Disse to enheder er forbundne med rør der bringer henholdsvis varme eller køling til inde delen. Sammen med disse rør føres under installationen også elkabel til ude delen, styrekablet som fortæller ude delen hvad brugeren inde i huset har valgt af funktion, samt den slange som fjerner vand fra inde delen ved køling. Selve princippet er at tage den varme som er tilgængelig i den omgivende luft udenfor og sende ind i huset og omvendt ved køling.

Der udskiftes IKKE luft mellem de to dele, processen foregår gennem det kølemiddel som er for fyldt kompressoren. Det er vigtigt at vide at ved såvel opvarmning som køling kondenseres der vand: Ved opvarmning – der kommer vand fra ude delen. Ved køling – der kommer vand fra inde delen. Ved ude delen løber vandet bort i bunden af kompressoren, fra inde delen transporteres vandet bort gennem den medfølgende slange.
For første gangs brugere af varmepumper, anbefaler vi at man lader det eksisterende varmesystem – el, gas, olie eller andet – blive siddende til man er blevet fortrolig med varmepumpen, og i helårs beboelser eller erhverv skal man under alle omstændigheder have en back up varme, idet der er tale om alternativ energi.

Opsætningen

De to dele placeres som anført i den medfølgende vejledning. Der skal tages hensyn til afstanden mellem de to enheder, idet der medfølger 3 til 4 m rør, samt at der kommer vand fra begge dele. For vandet fra inde delen er det vigtigt at slangen ligger således der er fri passage af vand hele vejen. Det anbefales at placere inde delen ca. 15 cm fra loftkant og ude delen på et fast underlag (f.eks. fliser). Der medfølger også beslag til væg montering – er murenikke af sten el. beton bør man foretrække placering på jorden, dog minimum 50 cm over overfladen - for at undgå snedriver – fundament kan laves af Leca eller funda blokke. Delene til anlægget samles som anført i vejledningen. Ude delen tåler vejr og vind – men det skader ikke at placere den så beskyttet som muligt – her er det dog væsentligt at kompressoren kan komme af med luften for at bevare en effektiv funktion.

Husk at tage hensyn til naboer ved placering af ude delen, afstand til skel m.m. Ligeledes bør du undersøge om der gælder særlige regler for opsætning i dit område.

Det markant vigtigste ved opsætningen er at få lavet samlingerne 100% tætte, således der ikke kan sive kølemiddel ud. Check derfor altid samlingerne for tæthed, ved at påsmøre sulfo eller f.eks. brun sæbe, bobler det omkring samlingerne efterspændes der. HUSK at dette check først skal ske efter der er åbnet for hanerne, således der er kølemiddel på rørene - dette er beskrevet i brugervejledningen. Husk at at installatøren har garantien på selve montagen. Optimal drift og udnyttelse opnås, når anlægget installeres af fag folk.

Brugen

Produktet styres Ved hjælp af fjernbetjeningen. På inde delens display og ikonerne kan man følge med i de valgte funktioner. Den på displayet viste temperatur er den aktuelle temperatur som apparatet føler på/ved inde delen (ved indstilling af temp. Kan man følge med i den temperatur der skiftes til, hvorefter varmepumpen igen går tilbage til den aktuelle temperatur). Vil man have en hurtig virkning (temperaturskift) kan man sætte den ønskede temperatur højere/lavere (2-3 grader) end det reelt ønskede. Varmepumpen passer ellers sig selv, alt efter den indstillede funktion. Det er vigtigt at bemærke, at jo større forskel der er på den temperatur man ønsker inde, og den temperatur der er ude, jo længere tid tager det at opnå det ønskede inde-niveau. Det er også værd at bemærke at når der varmes, skal kompressoren (ude delen) i perioder afrime, hvorfor det opleves som om kompressoren stopper. Dette er en naturlig ”reaktion” og gælder for princippet bag varmepumper – kompressoren starter selv, når den er klar.

Data

Vi gør opmærksom på at alle data og oplysninger på varmepumper er givet ud fra forudsætninger der vedr. aktuelt gældende byggenormer for helårsbeboelse og sommerhuse. 235 cm mellem loft og gulv. Ved erhverv skal der altid vurderes i forhold til det enkelte lokaler.
Affugtning er opgivet ved 35˚ C – 80% luftfugtighed.

Data kan afvige ved opsætning i kolonihavehuse, vinterstuer, udestuer, garager, skure el. lignende.

RING ELLER SKRIV HVIS DU ER I TVIVL.